Spolupráce s MÚ Slaný se dá hodnotit jako dobrá díky nezanedbatelnému finančnímu příspěvku každým rokem na činnost Slánského radioklubu. Tato částka nám přispívá hlavně na chod radioklubu, údržbu, topení, el. energii atd.

Příspěvky od MÚ Slaný za poslední tři roky:

rok 2020 11647 Kč
rok 2021 16854 Kč
rok 2022 18121 Kč

 

V loňském dubnovém čísle Slánské radnice byl uveřejněn článek o ničivém orkánu Sabine, který způsobil pád anténního stožáru a poškození střechy budovy radioklubu. Město Slaný rychle pomohlo. Poskytnutá dotace pokryla téměř tři čtvrtiny nákladů na částečnou opravu poškozené budovy, výstavbu nového příhradového stožáru a výrobu třech nových krátkovlnných antén. Členové radioklubu ve svém volném čase odpracovali téměř sto devadesát hodin. Veškerý potřebný materiál byl zakoupen za nejnižší možnou cenu na trhu či darován komerčními subjekty. Pouze povrchová úprava stožáru byla zajištěna externě. Především díky neinvestiční dotaci z rozpočtu města Slaného se podařilo v relativně krátkém čase obnovit špičkovou reprezentační závodní činnost našeho radioklubu.

Za kolektiv Radioklubu OK1KSL
JUDr. Zbyněk Vosecký, předseda

Další foto: zde.

See photos of the construction and erecting of our new galvanized 59 feet high antenna mast !

More photos: here.

More photos in Photo Gallery.

 

New antenna mast and 40m band HB9CV is already under construction !