V loňském dubnovém čísle Slánské radnice byl uveřejněn článek o ničivém orkánu Sabine, který způsobil pád anténního stožáru a poškození střechy budovy radioklubu. Město Slaný rychle pomohlo. Poskytnutá dotace pokryla téměř tři čtvrtiny nákladů na částečnou opravu poškozené budovy, výstavbu nového příhradového stožáru a výrobu třech nových krátkovlnných antén. Členové radioklubu ve svém volném čase odpracovali téměř sto devadesát hodin. Veškerý potřebný materiál byl zakoupen za nejnižší možnou cenu na trhu či darován komerčními subjekty. Pouze povrchová úprava stožáru byla zajištěna externě. Především díky neinvestiční dotaci z rozpočtu města Slaného se podařilo v relativně krátkém čase obnovit špičkovou reprezentační závodní činnost našeho radioklubu.

Za kolektiv Radioklubu OK1KSL
JUDr. Zbyněk Vosecký, předseda

Další foto: zde.

More photos: here.

More photos in Photo Gallery.

 

New antenna mast and 40m band HB9CV is already under construction !

 

See photos of the construction and erecting of our new galvanized 59 feet high antenna mast !

On July 10, 2017 we have obtained The DXCC #1 Honor Roll Certificate and #1 Honor Roll plaque.

DXCC #1 Honor Roll Certificate